Integritetspolicy

KMA montage AB arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.


Cookies/Kakor En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.


Måste besökare tillåta kakor/cookies? Denna webbplats använder cookies/kakor för funktionalitet kritisk för hemsidans funktioner. Om du blockerar cookies kommer troligtvis hemsidan ej fungera som den ska.

Om du vill använda hemsidan men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.


Hur använder vi cookies? Denna webbplats använder cookies primärt för kontaktformuläret och för sidans funktionalitet.


Tredjepartscookies Vi använder Google Analytics och Ads som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Våra social media kopplingar med AddThis för till exempel- Facebook, Instagram och Linkedin sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är. För mer info, se AddThis privacy policy.


KMA montage AB med organisationsnummer: 559433-2057 har vidtagit nödvändiga åtgärder för att leva upp till dataskyddsförordningen.
Nedan följer information om hur personuppgifter sparas, varför de sparas och hur länge de sparas, samt kundens/den registrerades rättigheter att återkalla hantering och samtycke av dennes personuppgifter.

Inom nedan områden hanterar vi kunders personuppgifter:


Digitalt samt utskrivet material och anteckningar gällande våra kunder.
Material översänt från våra kunder som vi måste ha tillgång till för att kunna utföra vårt
arbete skall raderas efter varje avslutat uppdrag.
Ingen information skall spridas eller lämnas vidare till tredje part.


Hantering av mejl
I kontakten med våra kunder använder vi oss ofta av mejl. Vi sparar mejlen i syfte att kunna
titta tillbaka och se vad vi och kunden har pratat om tidigare och vilket material som har
bifogats. Mejlen är sökbara och kan på kunds begäran raderas.


Hantering av telefoner/smartphones
I våra telefoner/smartphones finns kontaktuppgifter till våra kunder. Detta syftar till att lätt kunna nå dem samt att kunna ge ett bra bemötande när vi blir kontaktade. Kunden kan när som helst
begära att få sina kontaktuppgifter, samtalshistorik och SMS konversationer raderade ur våra telefoner & smartphones.


Teams/Skype
Ibland genomförs möten över digitala kommunicationsplattformar, kunden har när som helst rätt att begära att sparade chattar och samtalshistorik skall raderas.


Användning av Kalendrar
När vi bokar möte med våra kunder sker detta ofta genom våra digitala kalendrar. Detta i syfte att
kunna hålla koll på hur våra arbetsscheman ser ut och vilka möten vi har inbokade och med vilka kunder. Kunden kan när som helst begära att få sina kontaktuppgifter raderade.


Anställningar & arbetsansökningar
Vi använder oss av ett anställningsavtal och en närmast anhörig blankett.
Vid nyanställningar lämnar personen ett samtycke till att dennes personuppgifter behandlas
och i vilka sammanhang vi får behandla dem. När vi tar emot arbetsansökningar raderas dessa efter rekryteringsprocessen är avslutad.


Konsulter och experter Vid vissa uppdrag samarbetar KMA montage med externa konsulter och sakexperter, dessa lyder då under KMA montages integritetspolicy.


Register/kontaktformulär
KMA montage för kundregister i syfte att ha en tydlig överblick över våra kunder samt för att
lätt kunna ta kontakt med dem i olika ärenden.
När en kund/besökare skickar in ett kontaktformulär från hemsidan, så används detta endast
för att ta kontakt med individen i syfte att generera en försäljning eller svara på eventuella frågor som
kunden kan tänkas ha.
Ingen information sprids vidare till tredjepart.
Kunden kan när som helst begära att få sina personuppgifter ändrade eller raderade från registret.


Fakturor & Kvitton
Fakturor och kvitton sparas i enlighet med bokföringslagen.


Offerter, anbud & förfrågningsunderlag (FFU)
Offerter, anbud & FFU sparas i statistiskt syfte för att t.ex. se hur många vi har skickat ut mot hur
många uppdrag vi har fått. Dessa sparas även för att kunna se beställningshistorik och för att på ett
enkelt sätt kunna utforma nya offerter och anbud åt våra kunder. Kunden kan när som helst begära att få sin offert, anbud eller FFU raderat.


Backuper
Vi sparar regelbundet backuper ifall en krasch av t.ex. hemsida eller mejlserver skulle ske.
Skulle en kund vilja radera sina uppgifter hos oss och även i backupen så ordnar KMA montage detta.
Ny backup sparas normalt varje dag och sparas i sju dagar.


Lista för närmast anhörig
KMA montage innehar vid anställning på företaget en lista på anhöriga som uppdateras löpande då
nyanställningar sker eller personer slutar på vårt företag. Anhöriga behöver inte skriva under
ett samtycke utan vi hänvisar till intresseavvägning på den här punkten då det finns ett större
intresse av att kunna bli kontaktad gentemot det faktum att deras kontaktuppgifter lagras.
Dock kan de anhöriga läsa följande information här nedan:
KMA montage lagrar endast anhörigas personuppgifter ifall vi behöver komma i kontakt med dem gällande om den anställde blir allvarligt sjuk, skadad eller i värsta fall förolyckad under arbetstid. Inga personuppgifter lämnas vidare. Anhöriga har alltid rätt att begära ut och granska vilka uppgifter som finns lagrade. Anhöriga har även rätt att begära att personuppgifter raderas.


Personuppgifter
Alla som finns inlagda i register hos KMA montage har rättigheten att få tillgång till sina personuppgifter. Man har också rätt att få sina personuppgifter rättade, raderade och eller flyttade, allt detta kostnadsfritt. Man har också rätt att invända mot att personuppgifter används för direktmarknadsföring. Man har rätt att invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.
Man har rätt till registerutdrag i obegränsad omfattning så länge det inte blir oförsvarbart och för betungande för KMA montage och dess verksamhet. Om så sker äger KMA montage rätten att ta ut en skälig avgift för att tillhandahålla tjänsten. 

Om man anser att KMA montage har hanterat personuppgifter felaktigt så har kunden möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten som i Sverige är datainspektionen.
Om en incident gällande personuppgifter skulle ske hos KMA montage skall vi rapportera detta till datainspektionen inom 72 timmar efter upptäckt.
Om kunden begär att få personuppgifter raderade och vi har starka skäl att opponera oss så kommer kunden att informeras om detta och informeras att denne har rätt att kontakta datainspektionen för att föra frågan vidare.
Gällande hur länge vi sparar personuppgifter hänvisar vi till laglig rätt, t ex bokföringslagen,
avtal, mm. Vi hänvisar även till rättsliga förpliktelser t.ex. reklamationshantering samt intresseavvägning då framförallt våra kunder i de flesta fall gynnas av att finnas lättillgängliga i våra system. Utrensning av onödiga personuppgifter genomförs med jämna mellanrum.


Personuppgiftsansvarig

Företagsnamn: KMA montage AB
Organisationsnummer: 559433-2057
Gatuadress: Prilycketgatan 123A
42532 HISINGS KÄRRA
Sverige

Telefon: 0708 400 879
E-post: stefan.forsberg@kmaconsulting.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2024-04-29